15.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 23

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад.

Країни Центральної та Східної Європи.

ЗАВДАННЯ

Опрацювати тести до тематичної атестації за посиланням

https://lib.pedpresa.ua/2438-tema-urok-uzahalnennya-krajiny-tsentralnoji-ta-shidnoji-evropy-1945-r-pochatok-hhi-st.html

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 24

Розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки

Розпад світової колоніальної системи

ПЛАН

1 Етапи деколонізації.

2 Шляхи розвитку незалежних держав.

3 Нові індустріальні країни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в § ЗО. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І КРАХ КОЛОНІАЛІЗМУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇН СХОДУ ст.237-242

2. Опрацювати ДОКУМЕНТИ ЗАКЛЮЧНЕ КОМЮНІКЕ КОНФЕРЕНЦІЇ КРАЇН АЗІЇ І АФРИКИ 18-20 КВІТНЯ. БАНДУНГ (Витяг)

3. Визначте основні причини труднощів у розвитку незалежних держав Азії й Африки.

4. Охарактеризуйте «нові індустріальні країни Сходу».

5 Проаналізуйте уривок з комюніке Бандунзької конференції країн Азії й Африки і визначте, які проблеми розглядала ця конференція.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

14.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 31

Передумови Другої світової війни

Підтримка Радянським Союзом гітлерівського режиму в 1933 – на початку 1941 рр.

ПЛАН

1. Підготовчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу.

2. Англо-франко-радянські переговори в Москві.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війнист.120-121

2. Поясніть, які саме обставини змусили Радянський Союз піти на зближення та підписання договору з Німеччиною в серпні 1939 р..

3. Чи існувала можливість відвернути велику війну наприкінці 1930-х років? Якщо так, то яким чином?.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.125

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 32

Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього. Практичне заняття

ПЛАН

 ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війни ст.121-124

2. Підготувати повідомлення (презентації): 1) Політика «умиротворення»; 2) Політика колективної безпеки; 3) СРСР у системі міжнародних відносин 1930-х рр.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 14

Велика Британія

ПЛАН

1.. «Хвора людина Європи».

2 Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів.

3. Тетчеризм.

4. Країна на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. § 13. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ст.89-97

2. У чому суть «проблеми Ольстеру»?

3. Проаналізуйте соціально-економічну політику уряду М. Тетчер і визначте її наслідки для Великої Британії.

4. Складіть таблицю «Двопартійна система Великої Британії в другій половині XX ст.» за схемою: Роки перебування при владі —–Назва партії ——–Прем’єр-міністр

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 15

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

13.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу   (24 група)

Урок №31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№35

Школа – простір демократії

ПЛАН

1. Шкільна громада.

2. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації навчального життя.

3. Врядування та управління навчальним закладом.

4. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське).

5. Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування.

6. Навчальний заклад і місцева громада

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 5. Школа — простір демократії ст.82

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію про успішні українські й зарубіжні приклади застосування моделей учнівського самоврядування. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3.Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.88

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №36

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

ПЛАН

1. Свобода асоціацій.

2. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи.

3. Створення молодіжної громадської організації.

4. Молодіжні соціальні проекти.

5. Учнівське самоврядування он-лайн.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднанняст.89-93

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про дитячі й молодіжні об’єднання та рухи в інших країнах

 3. Як епіграфи до теми допомагають краще зрозуміти її зміст? Поясніть свою думку.

4. Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.93

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 29

Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів

ПЛАН

1. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.

2. Вісь “Берлін – Рим – Токіо”.

3. Нарощення озброєнь.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §21 Спроби перегляду Версальсько- Вашингтонської системи міжнародних договорівст.111-115

2. . Використавши матеріали підручника, заповніть таблицю: «Формування вісі Берлін–Рим–Токіо»: назва угоди; учасника; доба підписання.

3. Висловіть своє ставлення до політики західних держав щодо відродження німець кого мілітаризму. Чим така поведінка зумовлювалась? Чи несуть вони за це відповідальність. Відповідь обґрунтуйте.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.115-116

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 30

Політика “умиротворення” агресора

ПЛАН

1. Задоволення територіальних претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода.

2. Анти комінтернівський пакт.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §22 Політика «умиротворення» агресорів. ст.116-118

2. Яким чином можна було запобігти підписанню Мюнхенської угоди?

3. Яку позицію займав австрійський уряд відносно «аншлюсу» з Німеччиною?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.119-120

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок №23

«Розстріляне відродження»

«Великий терор»

ПЛАН

1 Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій.

2 Анти церковна політика влади та її наслідки.

3 Ліквідація УАПЦ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 59 ст.292-297

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.297

3. Опрацювати документ до теми (ст.297-298) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №24

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921—1939 рр

ПЛАН

1 Освіта. Наука.

2 Мистецькі спілки.

3 Кінематограф.

4 Митці «розстріляного відродження».

5 Соціальний реалізм.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 60. ст.299-304.§ 61. ст.306-310

2. Опрацювати документи (Ст.304-306)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.306,311

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок №17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

12.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу             (1 група)

Урок 12

Канада

ПЛАН

1. Внутрішньо і зовнішньо політичний курс урядів.

2. Утвердження незалежності.

3. Конституційна реформа 1982 р.

4. Проблема Квебеку

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. §11. КАНАДА. ст.75-82

2. Проаналізуйте проблему Квебеку. Які причини її виникнення?

3. Порівняйте економічний розвиток Канади у 80-ті та 90-ті роки. У чому ви бачите відмінності?

4. У чому суть і значення конституційної реформи 1982 р.?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 13

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№21

Причини й перебіг Голодомору 1932—1933 рр. — геноциду українського народу

ПЛАН

1. Розкуркулення та насильницька колективізація. Опір селянства.

2. «Закон про 5 колосків». Примусові хлібозаготівлі. «Чорні дошки».

3. Масштаби та наслідки Голодомору.

4. Національно-демографічні зміни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 56 ст.279-282

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.283

3. Опрацювати документ до теми (ст.283-284) та матеріали додаткової літератури..

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№22

Масові репресії та їх ідеологічне виправдання

ПЛАН

1. Формування культу особи Й. Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.

2. Політичні процеси 1920-х — початку 1930-х рр.

3. Згортання українізації. Посилення русифікаторської політики.

4. Конституція УРСР 1937 р.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 58. ст.288-291.§ 59.ст.292-297

2. Опрацювати документи (Ст.298-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.292,298

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 29

Демократичне суспільство та його цінності

ПЛАН

1. Виникнення і зміст демократії.

2. Цінності демократії. Демократичні інститути.

3. Конституція та її призначення.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 1. Демократична держава ст.64-68

2. За додатковою літературою доберіть висловлювання відомих людей про демократію та вибори. Поясніть, чим саме вони вам сподобалися.

3. Як ви розумієте зміст епіграфів до теми, опрацювавши її зміст? Поясніть, про що йдеться в кожному з них

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 30

Демократична держава

ПЛАН

1. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

2. Принципи виборчого права.

3. Етапи виборчого процесу.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава ст.68-71

2. Проаналізуйте переваги й недоліки виборчих систем.

3. Напишіть есе на тему «Стан реалізації принципів гендерної демократії в сучасній Україні»

4. Проаналізуйте ідеали та цінності демократії

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

11.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 21

Практичне заняття

ПЛАН

Угорська революція 1956 р., «Празька весна» 1968 р

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 25. ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЕСЬКА І СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКИ.ст.202-209. § 26. УГОРЩИНА.ст.210-215

2. Охарактеризуйте розвиток Угорщини та Чехословаччини у другій половині XX ст.;

3. Дайте характеристику діяльності політичних діячів: І. Надя, М. Хрущова, О. Дубчека, Г. Гусака, Л. Брежнєва;

4. Опрацюйте поняття й терміни: соціалістичний табір, Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), Варшавський договір.

5. Порівняйте Угорську революцію та революцію в Чехословаччині.

Критерії порівняння

Угорщина

Чехослова-ччина

Передумови та причини

 

 

Хід подій

 

 

Наслідки

 

 

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 22

Демократичні революції та сучасне становище країн Східної та Центральної Європи

ПЛАН

1. Демократичні революції, особливості їх здійснення.

2. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства.

3. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 23. ст.180-192

2. Охарактеризуйте революційні процеси у східноєвропейських країнах на зламі 80-90-х років. У чому спільність і відмінність розвитку революцій в окремих країнах?

3. Які міжнародні наслідки революцій у східноєвропейських країнах?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 27

Практичне заняття №4

ПЛАН

1. «Розв’язання конфліктів в нашому навчальному закладі». Вчимося вирішувати проблему (в групі, навчальному закладі)

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО заняття та план роботи на ст.60-61

2. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

3. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 28

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику тести «Перевірте себе за темою «ст.62

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (24 групи)

 УРОК 37

Капітуляція Німеччини та її союзників

ПЛАН

1. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями.

2. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §27 Завершальний період війни. Капітуляція Німеччини та її союзників ст. 145-149

2. Висловіть своє ставлення до рішень Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Чому, на вашу думку, отримали таке суворе покарання політичні і військові діячі, які безпосередньо не вбивали людей?

3 Використавши додаткові джерела, порівняйте військові кар’єри американського генерала Д. Ейзенхауера та радянського маршала Г. Жукова.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 38

Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

 

ПЛАН

1 Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати завдання тематичної атестації за посиланням (натиснути тут)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

1 2 3 33