15.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 23

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад.

Країни Центральної та Східної Європи.

ЗАВДАННЯ

Опрацювати тести до тематичної атестації за посиланням

https://lib.pedpresa.ua/2438-tema-urok-uzahalnennya-krajiny-tsentralnoji-ta-shidnoji-evropy-1945-r-pochatok-hhi-st.html

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 24

Розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки

Розпад світової колоніальної системи

ПЛАН

1 Етапи деколонізації.

2 Шляхи розвитку незалежних держав.

3 Нові індустріальні країни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в § ЗО. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І КРАХ КОЛОНІАЛІЗМУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇН СХОДУ ст.237-242

2. Опрацювати ДОКУМЕНТИ ЗАКЛЮЧНЕ КОМЮНІКЕ КОНФЕРЕНЦІЇ КРАЇН АЗІЇ І АФРИКИ 18-20 КВІТНЯ. БАНДУНГ (Витяг)

3. Визначте основні причини труднощів у розвитку незалежних держав Азії й Африки.

4. Охарактеризуйте «нові індустріальні країни Сходу».

5 Проаналізуйте уривок з комюніке Бандунзької конференції країн Азії й Африки і визначте, які проблеми розглядала ця конференція.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

14.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 31

Передумови Другої світової війни

Підтримка Радянським Союзом гітлерівського режиму в 1933 – на початку 1941 рр.

ПЛАН

1. Підготовчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу.

2. Англо-франко-радянські переговори в Москві.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війнист.120-121

2. Поясніть, які саме обставини змусили Радянський Союз піти на зближення та підписання договору з Німеччиною в серпні 1939 р..

3. Чи існувала можливість відвернути велику війну наприкінці 1930-х років? Якщо так, то яким чином?.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.125

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 32

Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього. Практичне заняття

ПЛАН

 ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війни ст.121-124

2. Підготувати повідомлення (презентації): 1) Політика «умиротворення»; 2) Політика колективної безпеки; 3) СРСР у системі міжнародних відносин 1930-х рр.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 14

Велика Британія

ПЛАН

1.. «Хвора людина Європи».

2 Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів.

3. Тетчеризм.

4. Країна на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. § 13. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ст.89-97

2. У чому суть «проблеми Ольстеру»?

3. Проаналізуйте соціально-економічну політику уряду М. Тетчер і визначте її наслідки для Великої Британії.

4. Складіть таблицю «Двопартійна система Великої Британії в другій половині XX ст.» за схемою: Роки перебування при владі —–Назва партії ——–Прем’єр-міністр

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 15

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

13.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу   (24 група)

Урок №31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№35

Школа – простір демократії

ПЛАН

1. Шкільна громада.

2. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації навчального життя.

3. Врядування та управління навчальним закладом.

4. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське).

5. Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування.

6. Навчальний заклад і місцева громада

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 5. Школа — простір демократії ст.82

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію про успішні українські й зарубіжні приклади застосування моделей учнівського самоврядування. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3.Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.88

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №36

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

ПЛАН

1. Свобода асоціацій.

2. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи.

3. Створення молодіжної громадської організації.

4. Молодіжні соціальні проекти.

5. Учнівське самоврядування он-лайн.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднанняст.89-93

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про дитячі й молодіжні об’єднання та рухи в інших країнах

 3. Як епіграфи до теми допомагають краще зрозуміти її зміст? Поясніть свою думку.

4. Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.93

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 29

Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів

ПЛАН

1. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.

2. Вісь “Берлін – Рим – Токіо”.

3. Нарощення озброєнь.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §21 Спроби перегляду Версальсько- Вашингтонської системи міжнародних договорівст.111-115

2. . Використавши матеріали підручника, заповніть таблицю: «Формування вісі Берлін–Рим–Токіо»: назва угоди; учасника; доба підписання.

3. Висловіть своє ставлення до політики західних держав щодо відродження німець кого мілітаризму. Чим така поведінка зумовлювалась? Чи несуть вони за це відповідальність. Відповідь обґрунтуйте.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.115-116

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 30

Політика “умиротворення” агресора

ПЛАН

1. Задоволення територіальних претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода.

2. Анти комінтернівський пакт.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §22 Політика «умиротворення» агресорів. ст.116-118

2. Яким чином можна було запобігти підписанню Мюнхенської угоди?

3. Яку позицію займав австрійський уряд відносно «аншлюсу» з Німеччиною?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.119-120

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок №23

«Розстріляне відродження»

«Великий терор»

ПЛАН

1 Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій.

2 Анти церковна політика влади та її наслідки.

3 Ліквідація УАПЦ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 59 ст.292-297

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.297

3. Опрацювати документ до теми (ст.297-298) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №24

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921—1939 рр

ПЛАН

1 Освіта. Наука.

2 Мистецькі спілки.

3 Кінематограф.

4 Митці «розстріляного відродження».

5 Соціальний реалізм.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 60. ст.299-304.§ 61. ст.306-310

2. Опрацювати документи (Ст.304-306)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.306,311

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок №17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

1 2 3 33