Monthly Archives: Листопад 2016

ВІДКРИТИЙ УРОК

Мирний-договір-з-Центральними-державами-у-Брест-Литовську

15.11.16. було проведено відкритий урок з історії України на тему: «Мирний договір з Центральними державами у Брест-Литовську».

 Мета уроку: освітня: розкрити головні події, пов’язані з підписанням мирного договору в Брест-Литовську, проаналізувати його зміст і наслідки для України, розглянути похід П. Болбочана на Крим;

розвиваюча: з’ясувати обставини відновлення влади ЦР, її політику в останній період діяльності;

розвивати в учнів  здатність  практично діяти, використовуючи знання , досвід навчальної діяльності як інструмент для розв’язання життєвих проблем;

виховна: сприяти національно-патріотичному вихованню учнів,

формуванню національної самосвідомості, пов’язаною з боротьбою за збереження державної незалежності;

методична: сприяти формуванню історико-предметних компетентностей:

– інформаційної (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел, уміння та навички роботи з письмовими джерелами);

– логічної (уміння здійснювати операції розумової діяльності: аналіз, синтез);

– аксіологічної (уміння формулювати власне оціночне судження);

– хронологічної (передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі );

– просторової (орієнтування учнів в історичному просторі, локалізація історико-географічних об’єктів на карті);20161115_184449-collage

-мовної(будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних подій і явищ)

 На уроці були присутні: методист- Статкевич А.Г., голова методичної комісії викладачів предметів суспільно-гуманітарного напряму –Крикуненко Т. В ., викладач світової літератури –Болейко А. М ., викладачі англійської мови –Шевчук Т.О., Жудра О. О.