Monthly Archives: Січень 2019

01.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику  ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати  документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок №17 Науково-технічна революція 

ПЛАН

1 Здобутки науки.

2 Реформи освіти. Посилення русифікації.

3 «Відлига» в мистецтві.

4 «Шістдесятництво» в українській культурі.

5 Розвиток спорту

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 16-17, 18ст.,133-140,ст. 142-12.

2.Опрацювати запитання та завдання до теми ст.141,146

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок №18

Урок узагальнення Тематичне оцінювання

Підготовка до уроку тематичного оцінювання

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати тестові завдання до теми на ст..147-149

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

31.01.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої  історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 15

Франція

ПЛАН

1 Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки.

2 Становлення П’ятої Республіки. Ш. де Голль

3 Травневі події 1968 р.

4 Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику темуФранція. ст.98-108

2. Підготуйте історичний портрет Шарля де Голля.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.108-109.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 16

Італія

ПЛАН

1 Проголошення республіки.

2 Італійське «економічне диво».

3 Боротьба з мафією.

4 Соціально – економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ – на поч ХХІст

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику § 16. ст. 120- 128

2. Виписати ознаки «італійського економічного дива».

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.128

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу             (23 група)

Урок№31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок№32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок №15

Початок лібералізації суспільного життя

Зміни в управлінні господарством

ПЛАН

1 Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953—1954 рр. XX з’їзд КПРС.

2 Реабілітація жертв сталінських репресій. «Відлига».

3 Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

4 Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко.

5 Аграрна політика у другій поло­вині 1950-х — першій половині 1960-х рр.

6 «Хрущовські над програми».

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 13,14,15 ст.111-117 ст.119-130

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.117-1183. Опрацювати документи до теми (ст.113,115) та матеріали додаткової літератури.

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок №16

Практичне заняття

ПЛАН

1 Нові явища у соціальній сфері та повсяк­денному житті населення.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтесь з історичними джерелами.

2. Проаналізуйте джерела за змістом і визначте моменти, що стосуються:

а) змін у соціальній сфері;

б) повсякденного життя у цей період;

в) життя радянської людини;

3. Чи завжди ви погоджуєтесь з коментарями істориків та очевидців?

4. Напишіть історичне есе за темою «Зміни в житті людей 50-60-х років: від Сталіна до Хрущова»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан