Monthly Archives: Лютий 2019

15.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 23

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад.

Країни Центральної та Східної Європи.

ЗАВДАННЯ

Опрацювати тести до тематичної атестації за посиланням

https://lib.pedpresa.ua/2438-tema-urok-uzahalnennya-krajiny-tsentralnoji-ta-shidnoji-evropy-1945-r-pochatok-hhi-st.html

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 24

Розвиток країн Азії, Африки та Латинської Америки

Розпад світової колоніальної системи

ПЛАН

1 Етапи деколонізації.

2 Шляхи розвитку незалежних держав.

3 Нові індустріальні країни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в § ЗО. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ І КРАХ КОЛОНІАЛІЗМУ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇН СХОДУ ст.237-242

2. Опрацювати ДОКУМЕНТИ ЗАКЛЮЧНЕ КОМЮНІКЕ КОНФЕРЕНЦІЇ КРАЇН АЗІЇ І АФРИКИ 18-20 КВІТНЯ. БАНДУНГ (Витяг)

3. Визначте основні причини труднощів у розвитку незалежних держав Азії й Африки.

4. Охарактеризуйте «нові індустріальні країни Сходу».

5 Проаналізуйте уривок з комюніке Бандунзької конференції країн Азії й Африки і визначте, які проблеми розглядала ця конференція.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

14.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 31

Передумови Другої світової війни

Підтримка Радянським Союзом гітлерівського режиму в 1933 – на початку 1941 рр.

ПЛАН

1. Підготовчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу.

2. Англо-франко-радянські переговори в Москві.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війнист.120-121

2. Поясніть, які саме обставини змусили Радянський Союз піти на зближення та підписання договору з Німеччиною в серпні 1939 р..

3. Чи існувала можливість відвернути велику війну наприкінці 1930-х років? Якщо так, то яким чином?.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.125

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 32

Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього. Практичне заняття

ПЛАН

 ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §23 Переддень війни ст.121-124

2. Підготувати повідомлення (презентації): 1) Політика «умиротворення»; 2) Політика колективної безпеки; 3) СРСР у системі міжнародних відносин 1930-х рр.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 14

Велика Британія

ПЛАН

1.. «Хвора людина Європи».

2 Внутрішня і зовнішня політика лейбористських та консервативних урядів.

3. Тетчеризм.

4. Країна на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. § 13. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ст.89-97

2. У чому суть «проблеми Ольстеру»?

3. Проаналізуйте соціально-економічну політику уряду М. Тетчер і визначте її наслідки для Великої Британії.

4. Складіть таблицю «Двопартійна система Великої Британії в другій половині XX ст.» за схемою: Роки перебування при владі —–Назва партії ——–Прем’єр-міністр

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 15

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

13.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу   (24 група)

Урок №31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№35

Школа – простір демократії

ПЛАН

1. Шкільна громада.

2. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації навчального життя.

3. Врядування та управління навчальним закладом.

4. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське).

5. Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування.

6. Навчальний заклад і місцева громада

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 5. Школа — простір демократії ст.82

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію про успішні українські й зарубіжні приклади застосування моделей учнівського самоврядування. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3.Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.88

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №36

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

ПЛАН

1. Свобода асоціацій.

2. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи.

3. Створення молодіжної громадської організації.

4. Молодіжні соціальні проекти.

5. Учнівське самоврядування он-лайн.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднанняст.89-93

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про дитячі й молодіжні об’єднання та рухи в інших країнах

 3. Як епіграфи до теми допомагають краще зрозуміти її зміст? Поясніть свою думку.

4. Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.93

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 29

Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів

ПЛАН

1. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.

2. Вісь “Берлін – Рим – Токіо”.

3. Нарощення озброєнь.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §21 Спроби перегляду Версальсько- Вашингтонської системи міжнародних договорівст.111-115

2. . Використавши матеріали підручника, заповніть таблицю: «Формування вісі Берлін–Рим–Токіо»: назва угоди; учасника; доба підписання.

3. Висловіть своє ставлення до політики західних держав щодо відродження німець кого мілітаризму. Чим така поведінка зумовлювалась? Чи несуть вони за це відповідальність. Відповідь обґрунтуйте.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.115-116

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 30

Політика “умиротворення” агресора

ПЛАН

1. Задоволення територіальних претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода.

2. Анти комінтернівський пакт.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §22 Політика «умиротворення» агресорів. ст.116-118

2. Яким чином можна було запобігти підписанню Мюнхенської угоди?

3. Яку позицію займав австрійський уряд відносно «аншлюсу» з Німеччиною?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.119-120

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок №23

«Розстріляне відродження»

«Великий терор»

ПЛАН

1 Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій.

2 Анти церковна політика влади та її наслідки.

3 Ліквідація УАПЦ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 59 ст.292-297

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.297

3. Опрацювати документ до теми (ст.297-298) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №24

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921—1939 рр

ПЛАН

1 Освіта. Наука.

2 Мистецькі спілки.

3 Кінематограф.

4 Митці «розстріляного відродження».

5 Соціальний реалізм.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 60. ст.299-304.§ 61. ст.306-310

2. Опрацювати документи (Ст.304-306)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.306,311

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок №17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

12.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу             (1 група)

Урок 12

Канада

ПЛАН

1. Внутрішньо і зовнішньо політичний курс урядів.

2. Утвердження незалежності.

3. Конституційна реформа 1982 р.

4. Проблема Квебеку

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. §11. КАНАДА. ст.75-82

2. Проаналізуйте проблему Квебеку. Які причини її виникнення?

3. Порівняйте економічний розвиток Канади у 80-ті та 90-ті роки. У чому ви бачите відмінності?

4. У чому суть і значення конституційної реформи 1982 р.?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 13

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№21

Причини й перебіг Голодомору 1932—1933 рр. — геноциду українського народу

ПЛАН

1. Розкуркулення та насильницька колективізація. Опір селянства.

2. «Закон про 5 колосків». Примусові хлібозаготівлі. «Чорні дошки».

3. Масштаби та наслідки Голодомору.

4. Національно-демографічні зміни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 56 ст.279-282

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.283

3. Опрацювати документ до теми (ст.283-284) та матеріали додаткової літератури..

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№22

Масові репресії та їх ідеологічне виправдання

ПЛАН

1. Формування культу особи Й. Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.

2. Політичні процеси 1920-х — початку 1930-х рр.

3. Згортання українізації. Посилення русифікаторської політики.

4. Конституція УРСР 1937 р.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 58. ст.288-291.§ 59.ст.292-297

2. Опрацювати документи (Ст.298-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.292,298

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 29

Демократичне суспільство та його цінності

ПЛАН

1. Виникнення і зміст демократії.

2. Цінності демократії. Демократичні інститути.

3. Конституція та її призначення.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 1. Демократична держава ст.64-68

2. За додатковою літературою доберіть висловлювання відомих людей про демократію та вибори. Поясніть, чим саме вони вам сподобалися.

3. Як ви розумієте зміст епіграфів до теми, опрацювавши її зміст? Поясніть, про що йдеться в кожному з них

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 30

Демократична держава

ПЛАН

1. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

2. Принципи виборчого права.

3. Етапи виборчого процесу.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава ст.68-71

2. Проаналізуйте переваги й недоліки виборчих систем.

3. Напишіть есе на тему «Стан реалізації принципів гендерної демократії в сучасній Україні»

4. Проаналізуйте ідеали та цінності демократії

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

11.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 21

Практичне заняття

ПЛАН

Угорська революція 1956 р., «Празька весна» 1968 р

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 25. ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЕСЬКА І СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКИ.ст.202-209. § 26. УГОРЩИНА.ст.210-215

2. Охарактеризуйте розвиток Угорщини та Чехословаччини у другій половині XX ст.;

3. Дайте характеристику діяльності політичних діячів: І. Надя, М. Хрущова, О. Дубчека, Г. Гусака, Л. Брежнєва;

4. Опрацюйте поняття й терміни: соціалістичний табір, Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), Варшавський договір.

5. Порівняйте Угорську революцію та революцію в Чехословаччині.

Критерії порівняння

Угорщина

Чехослова-ччина

Передумови та причини

 

 

Хід подій

 

 

Наслідки

 

 

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 22

Демократичні революції та сучасне становище країн Східної та Центральної Європи

ПЛАН

1. Демократичні революції, особливості їх здійснення.

2. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства.

3. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 23. ст.180-192

2. Охарактеризуйте революційні процеси у східноєвропейських країнах на зламі 80-90-х років. У чому спільність і відмінність розвитку революцій в окремих країнах?

3. Які міжнародні наслідки революцій у східноєвропейських країнах?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 27

Практичне заняття №4

ПЛАН

1. «Розв’язання конфліктів в нашому навчальному закладі». Вчимося вирішувати проблему (в групі, навчальному закладі)

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО заняття та план роботи на ст.60-61

2. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

3. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 28

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику тести «Перевірте себе за темою «ст.62

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (24 групи)

 УРОК 37

Капітуляція Німеччини та її союзників

ПЛАН

1. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями.

2. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §27 Завершальний період війни. Капітуляція Німеччини та її союзників ст. 145-149

2. Висловіть своє ставлення до рішень Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Чому, на вашу думку, отримали таке суворе покарання політичні і військові діячі, які безпосередньо не вбивали людей?

3 Використавши додаткові джерела, порівняйте військові кар’єри американського генерала Д. Ейзенхауера та радянського маршала Г. Жукова.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 38

Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

 

ПЛАН

1 Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати завдання тематичної атестації за посиланням (натиснути тут)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

08.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1група)

Урок 15

Нові тенденції розвитку культури 1917—1921 рр.

ПЛАН

1 Здобутки в освіті.

2 Культурно-освітня діяльність громадських організацій.

3 Наука. Мистецтво.

4 Релігійне життя.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 37 ст.90-98. § 38 ст.199-206

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.198.ст.206

3. Опрацювати документ до теми (ст.206) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок 16

Тематичне оцінювання

ПЛАН

Тематичне оцінювання

Боротьба за українську державність (квітень 1918 — 1921 р.)

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати тестові завдання для підготовки до тематичної атестації (натиснути тут) 

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 кл

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 19

Розпад СРСР

Нові незалежні держави

ПЛАН

1. «Перебудова» та розпад СРСР 1985-991 рр.

2. Нові незалежні держави.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 20. «ПЕРЕБУДОВА» ТА РОЗПАД СРСР (1985—1991)ст.155-165§ 22. ДЕРЖАВИ СНД (1991-2004) СТ. 179-185

2. Складіть таблицю «Виникнення нових держав на території СРСР» за такою схемою:

* Назва держави

* Організації й об’єднання, які спричинилися до посилення національно-визвольного руху

* Дата проголошення незалежності

3. Визначте, в яких пострадянських країнах відбувалися збройні конфлікти. В чому причини їх виникнення і які наслідки вони спричинили?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 20

Становлення про радянських режимів

ПЛАН

1. Становлення про радянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії.

2. Утворення системи світового соціалізму.

3. Кризові явища 60―80-х рр. ХХ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 23. ШЛЯХ ВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. ст.186-192

2. Назвіть факти, які свідчать про наростання кризи комуністичних режимів у 50-70-ті роки в країнах Центральної та Східної Європи

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.192

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

07.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 10

США та Канада. Країни Західної Європи.

Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст.

ПЛАН

1 Добробут для всіх.

2 Консервативна революція.

3 Становлення постіндустріального суспільства.

4 Інтеграційні процеси. Європейський Союз.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. § 12. ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У 40—90-х РОКАХ XX ст. ст.383-87

2. Охарактеризуйте Маастрихтський договір про Європейський Союз.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.89.

4. Складіть хронологічну таблицю, яка відображає процес розширення Європейського Союзу.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 11

Сполучені Штати Америки

ПЛАН

1. Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу.

2. Президентство Г. Трумена та Д. Ейзенхауера. Масовий демократичний та антивоєнний рухи.

3. Мартін Лютер Кінг.

4. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона. «Уотергейтський скандал».

5. США наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Рейганоміка.

6. «Нова економічна філософія» Б. Клінтона.

7. Внутрішньо та зовнішньо політичні пріоритети американських президентів початку ХХІ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 7. США У 1945—1960 рр. § 8. США У 60-х РОКАХ § 9. США У 70-х РОКАХ § 10. США У 80—90-х РОКАХ XX ст. ТА НА ПОЧАТКУ XXI ст.

2. Обґрунтуйте конкретними фактами прискорення економічного розвитку США у 60-ті роки.

3. Проаналізуйте і визначте характерні ознаки для США в 70-ті роки: а) політичного життя; б) економічного розвитку; в) зовнішньої політики.

4. Порівняйте економічну політику республіканців у 80-х та демократів у 90-х роках і визначте, в чому їх спільність і відмінність.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок 21

Практичне заняття

ПЛАН

1. Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства..

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати презентацію (натиснути тут)

2. Чи було реалізоване в СРСР гасло рівності та справедливості?

2.1. Подумайте, чи була мораль у СРСР єдина для всіх, чи кожна соціальна верства мала свою мораль?

3. Підготувати інформаційні повідомлення за темами (на вибір): «Поетичне кіно в роки «застою» «Національна політика в Україні в роки «застою».Русифікація» «Розвиток науки. Видатні вчені періоду «Застою»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок 22

Становище культури

ПЛАН

1. Розвиток освіти, науки, літератури.

2. Формування опозиційних течій у культурі.

3. Українське мистецтво.

4. Досягнення українських спортсменів.

5. Молодіжний неформальний рух в Україні.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 24-25 ст.179-188

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.189

3. Підготувати презентацію «Молодіжний неформальний рух в Україні»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 27

Латинська Америка

ПЛАН

1. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §20 Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів. ст.106-109

2. Визначте, до яких країн має стосунок політична діяльність латино – американських політиків: Варгас, Карденас, Мачадо, Урібуру, Сандіно.

3. Чому в Латинській Америці не утвердився фашизм європейського зразка?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.110

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 28

Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 5

ПЛАН

Узагальнення.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати завдання для підготовки до тематичної атестації (для опрацювання натиснути і завантажити)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

06.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 25

Китай

Індія. 

ПЛАН

1. Національна революція та боротьба за владу між КПК і Гомінданом. Чан Кайші.

2. Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби. Махатма Ганді.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §17- §18 ст.95-96

2. Висловіть своє ставлення до громадянської війни між Гомінданом і КПК. Це була боротьба між демократією і тоталітаризмом або між націоналізмом і комунізмом? Можете запропонувати свій варіант.

3.Визначте характерні ознаки англійської політики в Індії. Заповніть порівняльну таблицю:

1919 р.

1935 р.

Реформа Монтегю-Челмсфорда

Закон Роулета

Закон про управління Індією

 

 

 

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК26

Держави Азії та Латинської Америки

Країни Передньої Азії 

ПЛАН

1. Розпад Османської імперії.

2. Модернізація Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк.

3. Основні аспекти Близькосхідної проблеми.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §19 Мусульманські держави ст.101-105

2. Використавши додаткові джерела, знайдіть відомості про час надання права голосу жінкам в європейських країнах. Порівняйте ці дати з Туреччиною

3.Опрацюйте запитання до теми на ст.105.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№33

Громада

ПЛАН

1. Поняття громади.

2. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.

3. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів.

4. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручникуТема 3. Громада ст.79-82

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.82

3. Проаналізуйте висловлювання про громаду й громадську діяльність, наведені в епіграфах до теми. Поясніть, як ви їх розумієте

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок№34

Громадянська участь у житті суспільства

ПЛАН

1. Роль громадянина у демократизації суспільства.

2. Демократичний громадянин.

3. Культура громадянськості.

4. Активна громадянська позиція.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника –Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства ст.83-85

2За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте повідомлення про діяльність волонтерів у світі або сучасній Україні.

 3.. Напишіть есе на тему «Добро починається з тебе».

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 25

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

1. Поняття конфлікту та його види.

2. Стадії конфлікту.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 2. Ефективна комунікація. Конфлікти ст.52-54

2. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

3. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Урок 26

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

1. Способи подолання конфліктів.   

2. Переговори і медіація.

3. Консенсус і компроміс.

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику тему 2 ст.54-.55

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. Спробуйте проаналізувати свою поведінку. Який зі способів урегулювання конфліктів ви обираєте найчастіше? Чому? До яких наслідків це може призвести?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1група)

Урок№13

Варшавська угода та війна з радянською Росією

ПЛАН

1 Боротьба за Україну у 1920 р.

2 Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму.

3 Повстанський рух 1920—1921 рр.

4 Другий Зимовий похід.

5 Поразка українського визвольного руху. Українська політична еміграція.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 20 ст.93-97

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.97

3. Опрацювати документ до теми (ст.97-99) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№14

Практичне заняття

ПЛАН

1 Уроки державотворчих процесів.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 21 ст.99-101

2. Проаналізуйте джерела і визначте уроки державотворчих процесів часів Української революції:

1) згрупуйте позитивні уроки державотворчих процесів;

2) згрупуйте негативні уроки державотворчих процесів.

Чи завжди ви погоджуєтесь з коментарями істориків?

3. Використовуючи текст підручника, дослідіть державотворчі процеси української революції у 1918-1921 рр.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

05.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 23

Практичне заняття № 3

ПЛАН

«Мистецтво спілкування»

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему на ст.53-55 та веб квести до теми.

2. «Мистецтво спілкуватися» присвячена питанню ефективної комунікації, котра передбачає застосування різноманітних засобів. Учні отримають змогу оцінити роль слухання у спілкуванні, навчаться задавати влучні запитання, а також оволодіють іншими навиками успішної презентації. Підготувати презентації на тему: 1. Вміння слухати — запорука успішної комунікації. 2. Мистецтво ставити запитання або вміння вести розмову.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок 24

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

 1. Толерантність та інклюзія

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику Тему 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. ст. 57-58

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. Поміркуйте

А.Чи варто толерувати насильство.

Б.Де межі толерантності. Чи вона обмежена.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 8

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни ООН

ПЛАН

1. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу.

2. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.

3. Сан-Франциська конференція.

4. Створення ООН.

5. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 6. СВІТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI ст.. ст.31-44

2. Порівняйте і вкажіть основні відмінності між країнами Заходу і комуністичного блоку: а) в економічному розвитку; б) у політичному розвитку.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.45.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 9

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати тестові завдання для підготовки до тематичної атестації https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_719806759.pdf

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок№19

Україна в період загострення кризи радянської системи

(сер 60-х –

поч. 80-х рр.)

Спроби реформування командної економіки в другій по­ловині 1960-х рр

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва

ПЛАН

1. Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.

2. Продовольчі програми.

3. П. Шелест, В. Щербицький.

4. Конституція УРСР 1978 р.

5. Привілейоване становище партійних радянських працівників.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему19-20,ст. 152-161

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.161-162

3. Підготувати історичний портрет В.Щербицького

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок№20

Дисидентський рух

ПЛАН

1 Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби.

2 І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація».

3 Українська Гельсінська група. М. Руденко.

4 Кримськотатарський національний рух. М.Джемілєв.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику тему 23,ст.172-177

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.178-179

3.Підготувати презентацію « Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби»

4. Підготувати історичні портрети: І. Дзюба, М. Руденко, М.Джемілєв.

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

1 2