Monthly Archives: Лютий 2019

04.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 17

Практичне заняття

ПЛАН

1. Європейська інтеграція: здобутки і труднощі

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 12 ст.83-88

2. Питання на які потрібно відповісти:

2.1. Визначте передумови створення Європейської інтеграції.

2.2. Що зумовило розгортання активних інтеграційних процесів у Європі II п. XX ст.?

2.3. Визначте хронологічні рамки кожного етапу європейської інтеграції та кратку характеристику кожного етапу; країни які приєднувалися (у вигляді таблиці)

2.4. Назвіть причини розширення ЄС на схід. Визначте наслідки цього процесу.

2.5. Опрацюйте поняття: європейська інтеграція, НАТО, Рада Європи, Маастрихтський договір.

2.6. Європейська інтеграція: здобутки і труднощі.

2.7. Ставлення українського населення до євроінтеграції та вступу України в ЄС.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 18

СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад.

Країни Центральної та Східної Європи.

СРСР в 1945-1985 рр.

ПЛАН

1. Наслідки Другої світової війни.

2. Відбудова економіки.

3. Завершення епохи Сталіна.

4. «Хрущовська відлига».

5. Криза радянської моделі розвитку.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 17. СРСР У 1945-1953 рр.. § 18. ВІДЛИГА (1953-1964) § 19. РОКИ «ЗАСТОЮ» (1964-1985) 129- 151

2. Охарактеризуйте дисидентський рух в СРСР. Визначте характерні риси політики комуністичного керівництва періоду «застою».

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.144,ст.154

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з предмета Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 21 Ефективна комунікація

ПЛАН

1. Вербальна й невербальна комунікація.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 2. Ефективна комунікація. ст.52-53

2. Давньогрецький мислитель Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Напишіть есе за цим висловом, виклавши в ньому роздуми, до яких він спонукає.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок 22

Стереотипи та упередження.

Дискримінація.

ПЛАН

1. Поняття стереотипів і упереджень.

2. Забобони.

3. Шляхи подолання стереотипів.

4. Поняття дискримінації.

5. Основні форми та прояви дискримінації. Поняття суспільства.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. ст. 56-57

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. За історичною літературою підготуйте повідомлення про негативний вплив упереджень на розвиток людських спільнот у різні часи.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (24 групи)

 УРОК 35

Дипломатія часів війни

ПЛАН

1.Утворення антигітлерівської коаліції, її значення.

2. Особливості окупаційного режиму і руху Опору.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §26 Дипломатія часів війни. Особливості окупаційного режиму і Руху Опору. ст. 139-144.(1, 2, 3, 4 питання)

2. Складіть таблицю «Рух Опору в країнах Європи під час Другої світової війни». Країна Форми боротьби Керівні органи Руху Опору

3. Знайдіть інформацію, розпитавши своїх рідних, і напишіть розповідь, як склалася доля вашої родини під час Другої світової війни.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 36

Людина під час війни

 

ПЛАН

1. Голокост.

2. Праведники народів світу.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §26 Дипломатія часів війни. Особливості окупаційного режиму і Руху (5, 6 питання). ст. 144-145.

2. Опрацювати питання до теми ст.145-146.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.