Monthly Archives: Лютий 2019

06.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 25

Китай

Індія. 

ПЛАН

1. Національна революція та боротьба за владу між КПК і Гомінданом. Чан Кайші.

2. Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби. Махатма Ганді.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §17- §18 ст.95-96

2. Висловіть своє ставлення до громадянської війни між Гомінданом і КПК. Це була боротьба між демократією і тоталітаризмом або між націоналізмом і комунізмом? Можете запропонувати свій варіант.

3.Визначте характерні ознаки англійської політики в Індії. Заповніть порівняльну таблицю:

1919 р.

1935 р.

Реформа Монтегю-Челмсфорда

Закон Роулета

Закон про управління Індією

 

 

 

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК26

Держави Азії та Латинської Америки

Країни Передньої Азії 

ПЛАН

1. Розпад Османської імперії.

2. Модернізація Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк.

3. Основні аспекти Близькосхідної проблеми.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §19 Мусульманські держави ст.101-105

2. Використавши додаткові джерела, знайдіть відомості про час надання права голосу жінкам в європейських країнах. Порівняйте ці дати з Туреччиною

3.Опрацюйте запитання до теми на ст.105.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№33

Громада

ПЛАН

1. Поняття громади.

2. Роль громади в житті людини, суспільства, держави.

3. Реалізація та захист громадою своїх прав і законних інтересів.

4. Вплив громадян на вирішення проблем громади.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручникуТема 3. Громада ст.79-82

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.82

3. Проаналізуйте висловлювання про громаду й громадську діяльність, наведені в епіграфах до теми. Поясніть, як ви їх розумієте

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок№34

Громадянська участь у житті суспільства

ПЛАН

1. Роль громадянина у демократизації суспільства.

2. Демократичний громадянин.

3. Культура громадянськості.

4. Активна громадянська позиція.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника –Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства ст.83-85

2За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте повідомлення про діяльність волонтерів у світі або сучасній Україні.

 3.. Напишіть есе на тему «Добро починається з тебе».

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 25

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

1. Поняття конфлікту та його види.

2. Стадії конфлікту.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 2. Ефективна комунікація. Конфлікти ст.52-54

2. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

3. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Урок 26

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

1. Способи подолання конфліктів.   

2. Переговори і медіація.

3. Консенсус і компроміс.

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику тему 2 ст.54-.55

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. Спробуйте проаналізувати свою поведінку. Який зі способів урегулювання конфліктів ви обираєте найчастіше? Чому? До яких наслідків це може призвести?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу 

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1група)

Урок№13

Варшавська угода та війна з радянською Росією

ПЛАН

1 Боротьба за Україну у 1920 р.

2 Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму.

3 Повстанський рух 1920—1921 рр.

4 Другий Зимовий похід.

5 Поразка українського визвольного руху. Українська політична еміграція.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 20 ст.93-97

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.97

3. Опрацювати документ до теми (ст.97-99) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№14

Практичне заняття

ПЛАН

1 Уроки державотворчих процесів.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 21 ст.99-101

2. Проаналізуйте джерела і визначте уроки державотворчих процесів часів Української революції:

1) згрупуйте позитивні уроки державотворчих процесів;

2) згрупуйте негативні уроки державотворчих процесів.

Чи завжди ви погоджуєтесь з коментарями істориків?

3. Використовуючи текст підручника, дослідіть державотворчі процеси української революції у 1918-1921 рр.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

05.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 23

Практичне заняття № 3

ПЛАН

«Мистецтво спілкування»

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему на ст.53-55 та веб квести до теми.

2. «Мистецтво спілкуватися» присвячена питанню ефективної комунікації, котра передбачає застосування різноманітних засобів. Учні отримають змогу оцінити роль слухання у спілкуванні, навчаться задавати влучні запитання, а також оволодіють іншими навиками успішної презентації. Підготувати презентації на тему: 1. Вміння слухати — запорука успішної комунікації. 2. Мистецтво ставити запитання або вміння вести розмову.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок 24

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

 1. Толерантність та інклюзія

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику Тему 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. ст. 57-58

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. Поміркуйте

А.Чи варто толерувати насильство.

Б.Де межі толерантності. Чи вона обмежена.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 8

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни ООН

ПЛАН

1. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу.

2. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.

3. Сан-Франциська конференція.

4. Створення ООН.

5. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 6. СВІТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI ст.. ст.31-44

2. Порівняйте і вкажіть основні відмінності між країнами Заходу і комуністичного блоку: а) в економічному розвитку; б) у політичному розвитку.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.45.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 9

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати тестові завдання для підготовки до тематичної атестації https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_719806759.pdf

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок№19

Україна в період загострення кризи радянської системи

(сер 60-х –

поч. 80-х рр.)

Спроби реформування командної економіки в другій по­ловині 1960-х рр

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва

ПЛАН

1. Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.

2. Продовольчі програми.

3. П. Шелест, В. Щербицький.

4. Конституція УРСР 1978 р.

5. Привілейоване становище партійних радянських працівників.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему19-20,ст. 152-161

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.161-162

3. Підготувати історичний портрет В.Щербицького

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок№20

Дисидентський рух

ПЛАН

1 Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби.

2 І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація».

3 Українська Гельсінська група. М. Руденко.

4 Кримськотатарський національний рух. М.Джемілєв.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику тему 23,ст.172-177

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.178-179

3.Підготувати презентацію « Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби»

4. Підготувати історичні портрети: І. Дзюба, М. Руденко, М.Джемілєв.

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан