Monthly Archives: Лютий 2019

08.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1група)

Урок 15

Нові тенденції розвитку культури 1917—1921 рр.

ПЛАН

1 Здобутки в освіті.

2 Культурно-освітня діяльність громадських організацій.

3 Наука. Мистецтво.

4 Релігійне життя.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 37 ст.90-98. § 38 ст.199-206

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.198.ст.206

3. Опрацювати документ до теми (ст.206) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок 16

Тематичне оцінювання

ПЛАН

Тематичне оцінювання

Боротьба за українську державність (квітень 1918 — 1921 р.)

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати тестові завдання для підготовки до тематичної атестації (натиснути тут) 

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 кл

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 19

Розпад СРСР

Нові незалежні держави

ПЛАН

1. «Перебудова» та розпад СРСР 1985-991 рр.

2. Нові незалежні держави.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 20. «ПЕРЕБУДОВА» ТА РОЗПАД СРСР (1985—1991)ст.155-165§ 22. ДЕРЖАВИ СНД (1991-2004) СТ. 179-185

2. Складіть таблицю «Виникнення нових держав на території СРСР» за такою схемою:

* Назва держави

* Організації й об’єднання, які спричинилися до посилення національно-визвольного руху

* Дата проголошення незалежності

3. Визначте, в яких пострадянських країнах відбувалися збройні конфлікти. В чому причини їх виникнення і які наслідки вони спричинили?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 20

Становлення про радянських режимів

ПЛАН

1. Становлення про радянських режимів у Польщі, Угорщині, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Югославії.

2. Утворення системи світового соціалізму.

3. Кризові явища 60―80-х рр. ХХ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 23. ШЛЯХ ВІД ТОТАЛІТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ. ст.186-192

2. Назвіть факти, які свідчать про наростання кризи комуністичних режимів у 50-70-ті роки в країнах Центральної та Східної Європи

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.192

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

07.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 10

США та Канада. Країни Західної Європи.

Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст.

ПЛАН

1 Добробут для всіх.

2 Консервативна революція.

3 Становлення постіндустріального суспільства.

4 Інтеграційні процеси. Європейський Союз.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. § 12. ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У 40—90-х РОКАХ XX ст. ст.383-87

2. Охарактеризуйте Маастрихтський договір про Європейський Союз.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.89.

4. Складіть хронологічну таблицю, яка відображає процес розширення Європейського Союзу.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 11

Сполучені Штати Америки

ПЛАН

1. Утвердження США як провідної країни повоєнного біполярного світу.

2. Президентство Г. Трумена та Д. Ейзенхауера. Масовий демократичний та антивоєнний рухи.

3. Мартін Лютер Кінг.

4. Внутрішня та зовнішня політика адміністрацій Дж. Кеннеді, Л. Джонсона, Р. Ніксона. «Уотергейтський скандал».

5. США наприкінці ХХ ― на початку ХХІ ст. Рейганоміка.

6. «Нова економічна філософія» Б. Клінтона.

7. Внутрішньо та зовнішньо політичні пріоритети американських президентів початку ХХІ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 7. США У 1945—1960 рр. § 8. США У 60-х РОКАХ § 9. США У 70-х РОКАХ § 10. США У 80—90-х РОКАХ XX ст. ТА НА ПОЧАТКУ XXI ст.

2. Обґрунтуйте конкретними фактами прискорення економічного розвитку США у 60-ті роки.

3. Проаналізуйте і визначте характерні ознаки для США в 70-ті роки: а) політичного життя; б) економічного розвитку; в) зовнішньої політики.

4. Порівняйте економічну політику республіканців у 80-х та демократів у 90-х роках і визначте, в чому їх спільність і відмінність.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок 21

Практичне заняття

ПЛАН

1. Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства..

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати презентацію (натиснути тут)

2. Чи було реалізоване в СРСР гасло рівності та справедливості?

2.1. Подумайте, чи була мораль у СРСР єдина для всіх, чи кожна соціальна верства мала свою мораль?

3. Підготувати інформаційні повідомлення за темами (на вибір): «Поетичне кіно в роки «застою» «Національна політика в Україні в роки «застою».Русифікація» «Розвиток науки. Видатні вчені періоду «Застою»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок 22

Становище культури

ПЛАН

1. Розвиток освіти, науки, літератури.

2. Формування опозиційних течій у культурі.

3. Українське мистецтво.

4. Досягнення українських спортсменів.

5. Молодіжний неформальний рух в Україні.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 24-25 ст.179-188

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.189

3. Підготувати презентацію «Молодіжний неформальний рух в Україні»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 27

Латинська Америка

ПЛАН

1. Протиборство демократичних сил і диктаторських режимів

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §20 Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів. ст.106-109

2. Визначте, до яких країн має стосунок політична діяльність латино – американських політиків: Варгас, Карденас, Мачадо, Урібуру, Сандіно.

3. Чому в Латинській Америці не утвердився фашизм європейського зразка?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.110

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 28

Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 5

ПЛАН

Узагальнення.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати завдання для підготовки до тематичної атестації (для опрацювання натиснути і завантажити)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.