Monthly Archives: Лютий 2019

11.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 21

Практичне заняття

ПЛАН

Угорська революція 1956 р., «Празька весна» 1968 р

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 25. ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЕСЬКА І СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКИ.ст.202-209. § 26. УГОРЩИНА.ст.210-215

2. Охарактеризуйте розвиток Угорщини та Чехословаччини у другій половині XX ст.;

3. Дайте характеристику діяльності політичних діячів: І. Надя, М. Хрущова, О. Дубчека, Г. Гусака, Л. Брежнєва;

4. Опрацюйте поняття й терміни: соціалістичний табір, Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), Варшавський договір.

5. Порівняйте Угорську революцію та революцію в Чехословаччині.

Критерії порівняння

Угорщина

Чехослова-ччина

Передумови та причини

 

 

Хід подій

 

 

Наслідки

 

 

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 22

Демократичні революції та сучасне становище країн Східної та Центральної Європи

ПЛАН

1. Демократичні революції, особливості їх здійснення.

2. Політичні, економічні та соціальні трансформації посткомуністичного суспільства.

3. Роль країн Центральної та Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 23. ст.180-192

2. Охарактеризуйте революційні процеси у східноєвропейських країнах на зламі 80-90-х років. У чому спільність і відмінність розвитку революцій в окремих країнах?

3. Які міжнародні наслідки революцій у східноєвропейських країнах?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. М

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 27

Практичне заняття №4

ПЛАН

1. «Розв’язання конфліктів в нашому навчальному закладі». Вчимося вирішувати проблему (в групі, навчальному закладі)

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО заняття та план роботи на ст.60-61

2. Охарактеризуйте особливості й типи конфліктів.

3. Які види конфліктів визначають за характером їхнього перебігу?

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 28

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення і тематичного оцінювання

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику тести «Перевірте себе за темою «ст.62

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (24 групи)

 УРОК 37

Капітуляція Німеччини та її союзників

ПЛАН

1. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями.

2. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §27 Завершальний період війни. Капітуляція Німеччини та її союзників ст. 145-149

2. Висловіть своє ставлення до рішень Нюрнберзького та Токійського трибуналів. Чому, на вашу думку, отримали таке суворе покарання політичні і військові діячі, які безпосередньо не вбивали людей?

3 Використавши додаткові джерела, порівняйте військові кар’єри американського генерала Д. Ейзенхауера та радянського маршала Г. Жукова.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 38

Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

 

ПЛАН

1 Узагальнення.

Тематичний контроль з розділу 7

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати завдання тематичної атестації за посиланням (натиснути тут)

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.