Monthly Archives: Лютий 2019

12.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу             (1 група)

Урок 12

Канада

ПЛАН

1. Внутрішньо і зовнішньо політичний курс урядів.

2. Утвердження незалежності.

3. Конституційна реформа 1982 р.

4. Проблема Квебеку

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику. §11. КАНАДА. ст.75-82

2. Проаналізуйте проблему Квебеку. Які причини її виникнення?

3. Порівняйте економічний розвиток Канади у 80-ті та 90-ті роки. У чому ви бачите відмінності?

4. У чому суть і значення конституційної реформи 1982 р.?

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 13

Німеччина

ПЛАН

1. Створення ФРН і НДР.

2. Німецьке «економічне диво».

3. Об’єднання Німеччини.

4. Роль Німеччини на сучасному етапі.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 15. НІМЕЧЧИНА ст.109-119

2. Назвіть причини економічного відставання НДР від ФРН. Які факти свідчили про кризові явища в політичному й економічному житті НДР?

3. Розкрийте хід революції 1989 р. у Східній Німеччині. Чому тоталітарний режим зазнав краху

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№21

Причини й перебіг Голодомору 1932—1933 рр. — геноциду українського народу

ПЛАН

1. Розкуркулення та насильницька колективізація. Опір селянства.

2. «Закон про 5 колосків». Примусові хлібозаготівлі. «Чорні дошки».

3. Масштаби та наслідки Голодомору.

4. Національно-демографічні зміни.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 56 ст.279-282

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.283

3. Опрацювати документ до теми (ст.283-284) та матеріали додаткової літератури..

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№22

Масові репресії та їх ідеологічне виправдання

ПЛАН

1. Формування культу особи Й. Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.

2. Політичні процеси 1920-х — початку 1930-х рр.

3. Згортання українізації. Посилення русифікаторської політики.

4. Конституція УРСР 1937 р.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 58. ст.288-291.§ 59.ст.292-297

2. Опрацювати документи (Ст.298-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.292,298

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 29

Демократичне суспільство та його цінності

ПЛАН

1. Виникнення і зміст демократії.

2. Цінності демократії. Демократичні інститути.

3. Конституція та її призначення.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 1. Демократична держава ст.64-68

2. За додатковою літературою доберіть висловлювання відомих людей про демократію та вибори. Поясніть, чим саме вони вам сподобалися.

3. Як ви розумієте зміст епіграфів до теми, опрацювавши її зміст? Поясніть, про що йдеться в кожному з них

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Урок 30

Демократична держава

ПЛАН

1. Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах.

2. Принципи виборчого права.

3. Етапи виборчого процесу.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава ст.68-71

2. Проаналізуйте переваги й недоліки виборчих систем.

3. Напишіть есе на тему «Стан реалізації принципів гендерної демократії в сучасній Україні»

4. Проаналізуйте ідеали та цінності демократії

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу