13.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу   (24 група)

Урок №31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (23 група)

Урок№35

Школа – простір демократії

ПЛАН

1. Шкільна громада.

2. Взаємодія учнів, учителів, батьків, шкільної адміністрації в організації навчального життя.

3. Врядування та управління навчальним закладом.

4. Шкільне самоврядування (учнівське, вчительське, батьківське).

5. Принципи та цінності учнівського самоврядування. Моделі учнівського самоврядування.

6. Навчальний заклад і місцева громада

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тема 5. Школа — простір демократії ст.82

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію про успішні українські й зарубіжні приклади застосування моделей учнівського самоврядування. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3.Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.88

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок №36

Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

ПЛАН

1. Свобода асоціацій.

2. Дитячі й молодіжні об’єднання й рухи.

3. Створення молодіжної громадської організації.

4. Молодіжні соціальні проекти.

5. Учнівське самоврядування он-лайн.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднанняст.89-93

2. За допомогою пошукових систем знайдіть в Інтернеті інформацію і підготуйте презентацію про дитячі й молодіжні об’єднання та рухи в інших країнах

 3. Як епіграфи до теми допомагають краще зрозуміти її зміст? Поясніть свою думку.

4. Опрацювати запитання та завдання до теми на ст.93

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (23 група)

УРОК 29

Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів

ПЛАН

1. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі.

2. Вісь “Берлін – Рим – Токіо”.

3. Нарощення озброєнь.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику §21 Спроби перегляду Версальсько- Вашингтонської системи міжнародних договорівст.111-115

2. . Використавши матеріали підручника, заповніть таблицю: «Формування вісі Берлін–Рим–Токіо»: назва угоди; учасника; доба підписання.

3. Висловіть своє ставлення до політики західних держав щодо відродження німець кого мілітаризму. Чим така поведінка зумовлювалась? Чи несуть вони за це відповідальність. Відповідь обґрунтуйте.

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.115-116

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 30

Політика “умиротворення” агресора

ПЛАН

1. Задоволення територіальних претензій Німеччини: “аншлюс” Австрії та Мюнхенська угода.

2. Анти комінтернівський пакт.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §22 Політика «умиротворення» агресорів. ст.116-118

2. Яким чином можна було запобігти підписанню Мюнхенської угоди?

3. Яку позицію займав австрійський уряд відносно «аншлюсу» з Німеччиною?

4. Опрацюйте запитання до теми на ст.119-120

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок №23

«Розстріляне відродження»

«Великий терор»

ПЛАН

1 Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій.

2 Анти церковна політика влади та її наслідки.

3 Ліквідація УАПЦ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 59 ст.292-297

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.297

3. Опрацювати документ до теми (ст.297-298) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №24

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921—1939 рр

ПЛАН

1 Освіта. Наука.

2 Мистецькі спілки.

3 Кінематограф.

4 Митці «розстріляного відродження».

5 Соціальний реалізм.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 60. ст.299-304.§ 61. ст.306-310

2. Опрацювати документи (Ст.304-306)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.306,311

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (1 група)

Урок №17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок №18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *