Author Archives: ksii

05.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Завдання з предмету Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 23

Практичне заняття № 3

ПЛАН

«Мистецтво спілкування»

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему на ст.53-55 та веб квести до теми.

2. «Мистецтво спілкуватися» присвячена питанню ефективної комунікації, котра передбачає застосування різноманітних засобів. Учні отримають змогу оцінити роль слухання у спілкуванні, навчаться задавати влучні запитання, а також оволодіють іншими навиками успішної презентації. Підготувати презентації на тему: 1. Вміння слухати — запорука успішної комунікації. 2. Мистецтво ставити запитання або вміння вести розмову.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок 24

Стереотипи та упередження.

Дискримінація. Конфлікти

ПЛАН

 1. Толерантність та інклюзія

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику Тему 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. ст. 57-58

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. Поміркуйте

А.Чи варто толерувати насильство.

Б.Де межі толерантності. Чи вона обмежена.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№19

Політика коренізаціі

ПЛАН

1. Ставлення влади та населення до українізації. М. Скрипник.

2. Національна політика радянської влади в УСРР.

3. Кримська та Молдавська АСРР.

4. Релігійне життя в УСРР. УАПЦ. В. Липківський.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 47 ст.239-241

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.241

3. Опрацювати документ до теми (ст.242-243) та матеріали додаткової літератури.

4.Підготувати історичний портрет. В. Липківський.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№20

Форсована індустріалізація

ПЛАН

1 Створення військово-промислового комплексу.

2 Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

3 Згортання непу і перехід до директивної економіки.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 45. ст.232-234

2. Опрацювати документи (Ст.234-235)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.234

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (1 група)

Урок 8

Зміни у світі внаслідок Другої світової війни ООН

ПЛАН

1. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни для народів світу.

2. Мирні договори з колишніми союзниками Німеччини.

3. Сан-Франциська конференція.

4. Створення ООН.

5. Нюрнберзький та Токійський процеси над воєнними злочинцями.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 6. СВІТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX – НА ПОЧАТКУ XXI ст.. ст.31-44

2. Порівняйте і вкажіть основні відмінності між країнами Заходу і комуністичного блоку: а) в економічному розвитку; б) у політичному розвитку.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.45.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 9

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання

ПЛАН

Урок узагальнення

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати тестові завдання для підготовки до тематичної атестації https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_719806759.pdf

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок№19

Україна в період загострення кризи радянської системи

(сер 60-х –

поч. 80-х рр.)

Спроби реформування командної економіки в другій по­ловині 1960-х рр

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва

ПЛАН

1. Економічне становище УРСР у 1970-ті — на початку 1980-х рр.

2. Продовольчі програми.

3. П. Шелест, В. Щербицький.

4. Конституція УРСР 1978 р.

5. Привілейоване становище партійних радянських працівників.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему19-20,ст. 152-161

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.161-162

3. Підготувати історичний портрет В.Щербицького

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок№20

Дисидентський рух

ПЛАН

1 Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби.

2 І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація».

3 Українська Гельсінська група. М. Руденко.

4 Кримськотатарський національний рух. М.Джемілєв.

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати в підручнику тему 23,ст.172-177

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.178-179

3.Підготувати презентацію « Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби»

4. Підготувати історичні портрети: І. Дзюба, М. Руденко, М.Джемілєв.

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

04.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 17

Практичне заняття

ПЛАН

1. Європейська інтеграція: здобутки і труднощі

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 12 ст.83-88

2. Питання на які потрібно відповісти:

2.1. Визначте передумови створення Європейської інтеграції.

2.2. Що зумовило розгортання активних інтеграційних процесів у Європі II п. XX ст.?

2.3. Визначте хронологічні рамки кожного етапу європейської інтеграції та кратку характеристику кожного етапу; країни які приєднувалися (у вигляді таблиці)

2.4. Назвіть причини розширення ЄС на схід. Визначте наслідки цього процесу.

2.5. Опрацюйте поняття: європейська інтеграція, НАТО, Рада Європи, Маастрихтський договір.

2.6. Європейська інтеграція: здобутки і труднощі.

2.7. Ставлення українського населення до євроінтеграції та вступу України в ЄС.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 18

СРСР у другій половині ХХ ст. та його розпад.

Країни Центральної та Східної Європи.

СРСР в 1945-1985 рр.

ПЛАН

1. Наслідки Другої світової війни.

2. Відбудова економіки.

3. Завершення епохи Сталіна.

4. «Хрущовська відлига».

5. Криза радянської моделі розвитку.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику § 17. СРСР У 1945-1953 рр.. § 18. ВІДЛИГА (1953-1964) § 19. РОКИ «ЗАСТОЮ» (1964-1985) 129- 151

2. Охарактеризуйте дисидентський рух в СРСР. Визначте характерні риси політики комуністичного керівництва періоду «застою».

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.144,ст.154

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з предмета Громадянська освіта для учнів 1 курсу (24 група)

Урок 21 Ефективна комунікація

ПЛАН

1. Вербальна й невербальна комунікація.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 2. Ефективна комунікація. ст.52-53

2. Давньогрецький мислитель Сократ сказав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Напишіть есе за цим висловом, виклавши в ньому роздуми, до яких він спонукає.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок 22

Стереотипи та упередження.

Дискримінація.

ПЛАН

1. Поняття стереотипів і упереджень.

2. Забобони.

3. Шляхи подолання стереотипів.

4. Поняття дискримінації.

5. Основні форми та прояви дискримінації. Поняття суспільства.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація. ст. 56-57

2. Вписати терміни та поняття до теми за підручником.

3. За історичною літературою підготуйте повідомлення про негативний вплив упереджень на розвиток людських спільнот у різні часи.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з Всесвітньої історії для учнів 1 курсу (24 групи)

 УРОК 35

Дипломатія часів війни

ПЛАН

1.Утворення антигітлерівської коаліції, її значення.

2. Особливості окупаційного режиму і руху Опору.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §26 Дипломатія часів війни. Особливості окупаційного режиму і Руху Опору. ст. 139-144.(1, 2, 3, 4 питання)

2. Складіть таблицю «Рух Опору в країнах Європи під час Другої світової війни». Країна Форми боротьби Керівні органи Руху Опору

3. Знайдіть інформацію, розпитавши своїх рідних, і напишіть розповідь, як склалася доля вашої родини під час Другої світової війни.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

УРОК 36

Людина під час війни

 

ПЛАН

1. Голокост.

2. Праведники народів світу.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику §26 Дипломатія часів війни. Особливості окупаційного режиму і Руху (5, 6 питання). ст. 144-145.

2. Опрацювати питання до теми ст.145-146.

Всесвітня історія: (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / Т. В. Ладиченко. – Київ : Генеза, 2018.

01.02.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з історії України для учнів 2 курсу (4 група)

Урок№17

Встановлення й утвердження радянського тоталітарного режиму (1921—1939 рр.) Державний статус УСРР

Утворення СРСР

ПЛАН

1. Встановлення кордонів.

2 Адміністративно-територіальний поділ.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику  ? 44 ст.229-230

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.231

3. Опрацювати  документ до теми (ст.231) та матеріали додаткової літератури.

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Урок№18

Впровадження непу в УСРР

ПЛАН

1 Антибільшовицький повстанський рух.

2 Масовий голод 1921—1923 рр.

3. Грошова реформа.

4 Початок індустріалізації.

5 Суспільно-політичне життя.

6 Ліквідація багатопартійності.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника § 42. ст.217-221

2. Опрацювати документи (ст.221-222)

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.221

Ф. Г. Турченко. Новітня історія України. 10 клас

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок №17 Науково-технічна революція 

ПЛАН

1 Здобутки науки.

2 Реформи освіти. Посилення русифікації.

3 «Відлига» в мистецтві.

4 «Шістдесятництво» в українській культурі.

5 Розвиток спорту

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 16-17, 18ст.,133-140,ст. 142-12.

2.Опрацювати запитання та завдання до теми ст.141,146

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок №18

Урок узагальнення Тематичне оцінювання

Підготовка до уроку тематичного оцінювання

ЗАВДАННЯ

1.Опрацювати тестові завдання до теми на ст..147-149

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

31.01.2019 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Тема уроку

План уроку, завдання, вид роботи

Матеріали для підготовки

Завдання з Всесвітньої  історії для учнів 2 курсу (4 група)

Урок 15

Франція

ПЛАН

1 Соціально-економічний та політичний розвиток Четвертої Республіки.

2 Становлення П’ятої Республіки. Ш. де Голль

3 Травневі події 1968 р.

4 Франція наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику темуФранція. ст.98-108

2. Підготуйте історичний портрет Шарля де Голля.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.108-109.

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Урок 16

Італія

ПЛАН

1 Проголошення республіки.

2 Італійське «економічне диво».

3 Боротьба з мафією.

4 Соціально – економічний і політичний розвиток країни наприкінці ХХ – на поч ХХІст

ЗАВДАННЯ

1 Опрацювати в підручнику § 16. ст. 120- 128

2. Виписати ознаки «італійського економічного дива».

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.128

Всесвітня історія 11 клас Ю. В. Бураков, Г.М. Кипаренко, С.П. Мовчан

Завдання з громадянської освіти для учнів 1 курсу             (23 група)

Урок№31

Демократична держава

ПЛАН

1. Роль політичних партій в розвитку демократії.

2. Правовий статус політичних партій в Україні.

3. Діяльність та вплив політичних партій на демократію.

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив на демократію.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику Тему 1. Демократична держава. ст.67-72

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.73

3. Опрацювати матеріали додаткової літератури.

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Урок№32

Громадянське суспільство

ПЛАН

1. Поняття громадянського суспільства.

2. Функції громадянського суспільства.

3. Роль громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства.

4. Громадянське суспільство та правова держава.

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника – тема 2. Громадянське суспільство ст.74-77

2. Використовуючи пошукові системи, знайдіть в Інтернеті інформацію про формування «третього сектору» як основи громадянського суспільства України. Результати подайте у вигляді повідомлення або презентації.

3. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.78

Інтегрований курс «Громадянська освіта» (рівень стандарту): підручник для 10 класу Гісем О., Мартинюк О.

Завдання з історії України для учнів 3 курсу (11 група)

Урок №15

Початок лібералізації суспільного життя

Зміни в управлінні господарством

ПЛАН

1 Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953—1954 рр. XX з’їзд КПРС.

2 Реабілітація жертв сталінських репресій. «Відлига».

3 Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

4 Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Л. Лук’яненко.

5 Аграрна політика у другій поло­вині 1950-х — першій половині 1960-х рр.

6 «Хрущовські над програми».

ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати в підручнику тему 13,14,15 ст.111-117 ст.119-130

2. Опрацювати запитання та завдання до теми ст.117-1183. Опрацювати документи до теми (ст.113,115) та матеріали додаткової літератури.

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

Урок №16

Практичне заняття

ПЛАН

1 Нові явища у соціальній сфері та повсяк­денному житті населення.

ЗАВДАННЯ

1. Ознайомтесь з історичними джерелами.

2. Проаналізуйте джерела за змістом і визначте моменти, що стосуються:

а) змін у соціальній сфері;

б) повсякденного життя у цей період;

в) життя радянської людини;

3. Чи завжди ви погоджуєтесь з коментарями істориків та очевидців?

4. Напишіть історичне есе за темою «Зміни в житті людей 50-60-х років: від Сталіна до Хрущова»

Історія України 11 клас О.І. Пометун, Н.М. Гупан

СТОЯЛИ ДО ОСТАННЬОГО….

20 січня, Україна відзначає День пам’яті захисників Донецького аеропорту (ДАП), оборона якого тривала 242 дні. Бої за Донецький аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, а захисники терміналів отримали прізвисько – «кіборги». Тільки за офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло більше 200 українських бійців, ще півтисячі отримали поранення.

82_main

1 2 3 4 32