НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ «ПОСТАТТІ ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ ХVІІ-ХХ CТ.»

3

12

Галузь застосування:

– навчально-виховний процес.

Суб’єкти інноваційної діяльності:

– учні;

– викладачі;

– бібліотекар.

Автори проекту:

– Коротка – Савицька Ірина Іванівна, викладач історії, викладач  II категорії;

– Ковальчук Володимир Володимирович, викладач історії та права, спеціаліст.

 Опис інновації

 Мета впровадження нововведень:

– привернути увагу учнів ліцею до історії рідного краю,рідної держави через ознайомлення їх з найвідомішими постатями Волині 17-20 ст.

Зміст інновації:

– формування і розвиток навичок роботи з різними джерелами інформації;

– організація дослідницько-пошукової роботи;

– збір, систематизація і узагальнення матеріалів з історії рідного краю та України;

– розвиток творчого та критичного мислення;

– використання інформаційно-комп’ютерних технологій;

– виховувати патріотичні почуття до рідної землі та  гордість за відомих людей.

Ресурсоємкість нововведень:

– інформація мережі Інтернет;

– комп’ютер;

– принтер;

– цифровий фотоапарат;

– інтерактивна дошка.

Термін дії проекту:

– 2014-2015 рр.

Технологія впровадження:

І етап – організаційний:

– створення творчої групи,розподіл обов’язків між учасниками проекту;

– обговорення серед учнів,кого можна віднести до видатних постатей Волині.

ІІ етап – діагностичний:

– проведення анкетування серед учнів з даної проблеми;

– узагальнення і систематизація результатів анкетування.

ІІІ етап – творчий:

– робота учнів над темою проекту;

– проведення виставки “Їхній внесок в історії Волині”;

– проведення Тижня історії.

IV етап аналітичний:

– презентація проекту;

– публікація матеріалів проекту на Інтернет – сайті ліцею.

Результативність та ефективність впровадження інновації.

Даний навчально-виховний проект сприяє:

– поглибленню навичок критичного оцінювання діяльності видатних постатей;

– поглибленню знань з історії рідного краю та України;

– формуванню навичок науково-творчої роботи учнів;

– отриманню навичок науково-дослідної краєзнавчої роботи та роботи із застосуванням ІКТ.

3

9 8 7 6 5 4

1 30 31 32 33